css templates

Vedenie účtovníctva

Kvalita, spoľahlivosť a osobitný prístup 

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo vypracujeme drobným živnostníkom.

Súčasťou jednoduchého účtovníctva je:
- kontrola dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska, upozornenie na chyby,
- správne zaúčtovanie dokladov do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh,
- spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
- zostavenie účtovej závierky, vypracovanie daňového priznania k daní z príjmov,
- poradenstvo a reporting na základe požiadaviek klienta.


Podvojné účtovníctvo

Podvojdné účtovníctvo spracujeme živnostníkom, malým a stredným spoločnostiam.

Súčasťou podvojného účtovníctva je:
- kontrola dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska, upozornenie na chyby,
- správne zaúčtovanie dokladov,
- vedenie analytickej evidencie, hlavnej knihy, knihy dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr, evidencia pohľadávok a záväzkov, pokladničnej knihy, evidencia majetku,
- spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
- zostavenie účtovej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),
- poradenstvo a reporting na základe požiadaviek klienta.

Daňové priznanie

Súčasťou vypracovania daňového priznania je aj príprava, ktorá daňovému priznaniu predchádza. Jej obsahom je uzatvorenie a inventarizácia účtov.

Daňové priznanie:
- daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz,
- daňové priznanie FO k dani z prijmov,
- daňové priznanie PO k dani z prijmov.

Ostatné služby

Ostatné služby:
- poradenstvo a reporting na základe požiadaviek klienta,
- zabezpečenie komunikácie s orgánmi finančnej správy,
- spracovanie výkazov pre Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Cenník

Jednoduché účtovníctvo

 

od 40€/mesiac

v závislosti od náročnosti a počtu dokladov

Podvojné účtovníctvo

 

od 50€/mesiac

v závislosti od náročnosti a počtu dokladov

Daňové priznanie

 

od 30€ 

v závislosti od náročnosti

Kontaktujte nás